Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ is gepubliceerd.

In deze nieuwsbrief staat meer over de volgende onderwerpen:

  • vrije ruimte werkkostenregeling 2021;
  • verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding;
  • lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntregeerde zonnepanelen (zonnecelauto);
  • tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing;
  • AOW-leeftijd in 2021;
  • overgangsrecht levensloopregeling;
  • zorgbonus;
  • verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O;
  • wijzigingen in de aangifte loonheffingen.