Nieuwsbrief actualiteiten en actiepunten salarisadministratie 2021

Inmiddels heeft u de eerste salaris-run voor 2021 ontvangen of zult u die binnenkort ontvangen.
De salarisstroken laten voor de werknemers een gunstig netto resultaat zien ten op zichte van het salarisstrookje van 2020.
Door gunstigere belastingtarieven gaan de meeste werknemers er circa 20 tot 50 euro netto op vooruit per maand.
Werknemers (parttimers) die minder verdienen dan de belastingvrije som van circa 600 euro per maand hebben het netto voordeel niet.

Graag willen wij een aantal veranderingen onder uw aandacht brengen. Wellicht kan het u een flinke besparingen op uw loonkosten opleveren. Maar het zou ook mogelijk kunnen zijn dat u risico’s loopt op boetes en of juist hogere loonkosten. Wij adviseren u daarom om bijgaande nieuwsbrief aandachtig door te lezen en waar nodig aanpassingen te doen in uw administratie en / of de salarisadministratie te informeren.