Kap Salaris kantoor

Nieuwsbrief salarisverwerking december 2020 en wijzigingen 2021

In deze nieuwsbrief maken wij u graag attent op een aantal zaken die voor de salarisverwerking van december van groot belang zijn.

Tevens hebben wij de reeds bekende wijzigingen voor 2021 in deze nieuwsbrief opgenomen.