KAP Salaris

Advies Sociale verzekeringswetgeving

De laatste jaren hebben we te maken gehad met grote veranderingen in de WW en WAO/WIA en zorgverzekering.


Wat betekent het voor uw werknemers als er ontslag wordt aangevraagd? Of uw werknemer dreigt in de WAO/WIA te geraken. Wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer en voor uw werknemer?

Is het aan te bevelen om eigen risico drager te worden voor de WGA? En stel uw werknemer wordt inderdaad gedeeltelijk arbeidsgehandicapt?


Voorkom verrassingen op het gebied van sociale verzekeringswetgeving en laat u vooraf informeren.