Nieuwsbrief kostenvergoedingen tijdens coronacrisis

Door de overheid wordt een dringend beroep gedaan op iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken. Werkgevers en werknemers worstelen met de vraag hoe om te gaan met kostenvergoedingen, thuiswerkvergoedingen, reiskostenvergoedingen, auto van de zaak etc. tijdens de coronacrisis. In deze nieuwsbrief hebben wij getracht zoveel mogelijk antwoorden te geven op deze vragen.