Nieuwbrief loonkosten besparen of toename van loonkosten

De afgelopen jaren zijn er een groot aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot subsidieregelingen, arbeidscontracten, ontslagvergoedingen etc. In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij hier regelmatig aandacht aan besteed.

Toch willen wij een aantal van deze veranderingen graag nogmaals onder uw aandacht brengen. Wellicht kan het u flinke besparingen op uw loonkosten opleveren. Maar het zou ook mogelijk kunnen zijn dat u risico’s loopt op boetes en of juist hogere loonkosten.

Wij adviseren u daarom om bijgaande nieuwsbrief aandachtig door te lezen en waar nodig aanpassingen te doen in uw administratie en / of uw salarisadministratie te informeren.