Toelichting salarisstrook 2019

Loon is volgens de Wet op de loonbelasting (LB) alle financiële voordelen, die uit een dienstbetrekking worden genoten. Deze financiële voordelen zijn, met uitzondering van de vrijstellingen, belast.

Klik hier voor de toelichting van een salarisstrook.