Nieuwsbrief wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 komt de huidige basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (aof), premie WAO/WIA, te vervallen.

Deze wordt vervangen door een gedifferentieerde premie, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
Kleine werkgever gaan minder betalen. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte.

In bijgaande nieuwsbrief hebben wij getracht de wijzigingen aan u toe te lichten en welke actiepunten eventueel van u worden verwacht.