Nieuwsbrief salarisverwerking december 2019

Bijgaand treft u onze nieuwsbrief voor de salarisverwerking van december 2019.

Wij verzoeken u vriendelijk goede notie te nemen van de inhoud van deze nieuwsbrief en indien van toepassing ons te voorzien van de gevraagde informatie.

In week 48 zult u nog een belangrijke nieuwsbrief ontvangen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans die in werking treed per 1 januari 2020 brengt een aantal ingrijpende maatregelen voor werkgevers met zich mee
met betrekking tot oproepkrachten, transitievergoedingen, arbeidscontracten, privacywetgeving, premieheffingen etc.