Nieuwsbrief opschorten hoge WW premie bij overschrijding 30% overuren

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het toepassen van de hoge WW-premie bij flexibele contracten, en het herzien van de lage premie naar hoge premie bij overschrijding van 30% overuren.

Voor de laatste categorie heeft het Kabinet in verband met Covid-19 besloten om voor het jaar 2020 bij overschrijding van de 30% overurennorm het herzien van de WW-premie op te schorten.

In bijgaande nieuwsbrief wordt het een en ander hieromtrent toegelicht.