Nieuwsbrief: gevolgen en maatregelen salarisverwerking met betrekking tot Covid-19 – Update 17 maart 2020!

Geachte relatie,

Het Covid-19 virus heeft ook gevolgen voor de salarisverwerking en de manier waarop wij omgaan met de dienstverlening aan onze klanten.

In bijgaande nieuwsbrief leest u de door ons genomen maatregelen en de gevolgen voor de salarisverwerking voor uw bedrijf.

Wij verzoeken u vriendelijk om de nieuwsbrief aandachtig door te lezen.