Belangrijk: Versoepeling regeling verplichting arbeidscontracten i.v.m. hoge WW-premie

In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van het niet in het bezit zijn van schriftelijke arbeidscontracten voor onbepaalde tijd en de gevolgen voor de (hoge) WW-premie.

Op de valreep ( 23 december 2019) heeft de Minister van Sociale Zaken de regels versoepeld.

In bijgaande nieuwsbrief kunt u lezen dat een bevestiging per mail door de werknemer ook voldoende kan zijn, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wij adviseren u om goede notie te nemen van de inhoud van deze nieuwsbrief.

Voor de goede orde maken wij u er nogmaals op attent dat ons kantoor gesloten is tot en met 3 januari.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen!