Actiepunten arbeidscontracten 2020

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen.Voor uw administratie en de salarisadministratie betekent dit dat er vóór 1 januari 2020 een aantal aanpassingen of aanvullingen moet plaatsvinden.
Voor de flexibele contracten binnen uw bedrijf kunnen de aangekondigde wijzigingen belangrijke en ingrijpende gevolgen hebben.

Meer hierover in deze nieuwsbrief.