Nieuwsbrief: Spelregels met betrekking tot vakantiedagen

De vakantieperiode staat voor velen weer voor de deur.

Ons bereiken veel vragen over hoe om te gaan met vakantiedagen, ziek tijdens vakantie, vakantierechten en plichten, vervallen van vakantiedagen etc.

In bijgaande nieuwsbrief hebben wij een overzicht opgenomen van de belangrijkste vragen met betrekking tot vakantierechten.