Minimumlonen per 1 juli 2020

De bruto wettelijk minimumlonen en minimumjeugdlonen worden per 1 juli 2020 met 1,6% verhoogd.

In bijgaande nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de wettelijke bedragen per maand, per 4-weken en per uur.